Rörelse
PatrikAili
2019-09-25
Rörelse Begrepp Hastighet Hur fort man färdas Medelhastighet Acceleration Öka hastigheten i färdriktningen Retardation Minska hastigheten i färdriktningen Tröghet Det som gör det svårt att ändra hastighet eller byta riktning Fritt fall